RODO

Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzeniem o przetwarzaniu danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, administratorem danych jest Artexim&Elektronik z siedzibą w Tarczynie, pod adresem Osiedle Ustronie 1/25, 05-555 Tarczyn;

NIP: 123-021-38-69; REGON: 012770036.

Artexim&Elektronik  przetwarza Państwa dane osobowe w celu wystawiania faktur i przyjmowania płatności, realizacji zamówień, wysyłania informacji marketingowych, kontaktu telefonicznego w sprawie obsługi klienta oraz reklamacji, bądź akcji serwisowych.

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Artexim&Elektronik. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Artexim&Elektronik przy realizacji świadczeń wynikających z umowy.

W związku z powyższym wprowadzone zostały odpowiednie procedury, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi umowami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z ww. punktami dotyczącymi zmian w sprawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mają państwo prawo:

 • Cofnąć zgodę w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda)
 • Żądania dostępu do danych osobowych, ich edycji, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) i żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza owe rozporządzenie. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia znajdziecie Państwo w podanym poniżej odnośniku do strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych – https://www.uodo.gov.pl/

 

Polityka Prywatności i Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

 1. Witryna zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej artexim.pl przez Klienta/Użytkownika.
 2. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Operator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę internetową do potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych Klienta.
 4. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 5. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny do czego Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności witryny.
 6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z  której aktualnie korzysta Klient.
 7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Apple Safari
 1. Operator ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów witryny organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych które udostępnia Operatorowi, Klient może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie a także ma prawo do żądania aby Operator je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Operatora lub adres poczty elektronicznej, bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do Operatora.
 3. Żądanie ze strony Klienta usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Operatora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Operatora, bądź ich poważnym ograniczeniem.
 4. Operator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.